Председател: Димо Влахов

Адрес: гр. Габрово, ул. "Стефан Караджа" № 2, ет. 4, офис 1

Тел.: +359 888 451 261

E-mail: firma_adc@abv.bg

График за провеждане на тренировъчна дейност:

Понеделник и Сряда - 15.00 - 17.00 ч.

Място на провеждане на тренировките:

Спортна площадка на ОУ „Св.св.Кирил и Методий” , гр. Габрово