Председател: Георги Лазаров

Адрес: гр. Габрово

бул. "Могильов'' No 33, ет. 5, ап. 14

Митко Иванов - треньор

Тел.: 0989 445 3937

E-mail: champions@marina.bg

E-mail: import@marina.bg

Facebook: 

График за провеждане на тренировъчна дейност:

Тренировките се провеждат всеки ден от понеделник до петък от 15.00 до 17.00 часа и в събота от 10.00 часа на Спортен комплекс "Христо Ботев", както и всеки ден от понеделник до петък от 17.30 до 19.00 часа в СУ "Отец Паисий".

Място на провеждане на тренировките:

Тренировките се провеждат в спортен комплекс "Христо Ботев" и в СУ "Отец Паисий"

Клубът е създаден през 1991 г., треньори - Митко Иванов и Пламен Недялков. Подготвят се и се тренират момчета и момичета за спорта бокс. Деца се приемат да тренират от 11 годишни.