Председател: Иван Найденов

Адрес: гр. Габрово, ул. ”Николаевска” № 119

Тел.: +359 887 340 204

E-mail: milier.naydenov@gmail.com

Facebook: Клуб по биатлон "Узана"-Габрово

График за провеждане на тренировъчна дейност: Целогодишно

Място на провеждане на тренировките:

Стрелбище в комплекс „Христо Ботев“, Писта за ски бягане в КК "Узана"

Клубът е основан през 2012 и си е поставил за цел:            

Да насочва и координира дейността по издигане равнището на спортното майсторство в областа на биатлона и популяризирането му сред младежите и децата, чрез привличане на обществеността; насърчаване на творческата активност и самоиниацитива на треньори, специалисти, деятели, съдии, ръководители и любители на спорта биатлон; застъпване и отстояване пред обществени, държавни органи и трети лица, за бързо и благоприятно решаване на всички въпроси, засягащи интересите на клуба, треньорите, състезателите, ръководителите, деятелите и симпатизантите, защитаване на гражданските им  и човешките им права и свободи от каквито и да са посегателства, ограничения и дискриминация, развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество и науката в областа на спорта, подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация в областа на спорта и физическата култура в Габрово и региона.