Адрес: гр. Габрово, ул. „Възраждане“ № 3

Тел.: 066 818 390, 066 818 319

Ръководител проект: Даниела Пенева

E-mail: d.peneva@gabrovo.bg     

Обществената трапезария е социална услуга, насочена към задоволяване на потребностите от храна за хора, които не могат да си я осигуряват сами. В трапезарията ежедневно се осигурява топъл обяд, включващ супа, основно ястие, десерт и хляб на  лица от различни рискови групи:

  • Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане закона за социално подпомагане;
  • Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от дирекция „Социално подпомагане“ Габрово;
  • Самотноживеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;
  • Скитащи и бездомни лица.

Капацитет на обществената трапезария – 180 места.

Едновременно с основната дейност на Обществената трапезария на потребителите на услугата  се оказва подкрепа и съдействие за справяне на текущи въпроси и проблеми, периодично се провежда индивидуално и групово консултиране, по различни теми, съобразно конкретните нужди.

Лицата, желаещи да кандидатстват за включване в „Обществената трапезария“ е необходимо да подават в Община Габрово – дирекция „Образование и социални дейности“  заявление /по образец/.

Услугата е безплатна за потребителите.

Община Габрово предоставя услугата Обществена трапезария в рамките на проект  „Осигуряване на „топъл обяд“ в община Габрово 2016-2019 г.”. Проектът се финансира по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Операция тип 3 BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2019 г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.