Биографична справка

Стефан Петров Трифонов

Дата на раждане: 23.12.1959г.

Място на раждане: гр. Габрово

Семейно положение: Женен

Образование: Висше икономическо-магистър

Допълнителна квалификация: Финансов мениджмънт

Професионален опит: Ръководител финансови институции

Контакти: 0888099411

e-mail: s.trifonov@gabrovo.bg

Декларация по ЗПКОНПИ

Симеон Ценкуловски