Биографична справка

Симеон Цанков Ценкуловски

Дата на раждане: 19.03.1976

Място на раждане: гр. Габрово

Семейно положение: женен с две деца

Образование: ТУ-София – магистър, СА „Д. А. Ценов“– Свищов – магистър.

Допълнителни квалификации: Английски език - отлично

Професионален опит: 17 години в областта на машиностроенето

За контакти: s.tsenkulovski@gabrovo.bg

Декларация по ЗПКОНПИ

Светла Григорова Стефан Трифонов