Биографична справка:

Николай Михаилов Влаев

Дата на раждане:  13.06.1958 г.

Място на раждане: Севлиево

Семейно положение: Женен 

Образование: Магистратура по медицина

Допълнителни квалификации: Неврология, здравен мениджмънт

За контакти: 0888 300 473; n.vlaev@gabrovo.bg


Декларация по ЗПКОНПИ