Биографична справка:

Николай Лалев Колев

Дата на раждане: 10.03.1964 г.

Място на раждане: Габрово

Семейно положение: Семеен

Образование: Висше

Професионален опит: Банкова система

За контакти: 0888 066 240; n.kolev@gabrovo.bg


Декларация по ЗПКОНПИ