Биографична справка:

Митко Спасов Димитров

Дата на раждане:  12.11.1967 г.

Място на раждане: Габрово

Семейно положение: Неженен

Образование: Висше - Право

Допълнителни квалификации: Немски и руски език

Професионален опит: Адвокат при Адвокатска колегия Габрово

За контакти: 0878 522 188, m.dimitrov@gabrovo.bg

Декларация по ЗПКОНПИ

Мирослав Стоянов Сашко Станчев