Биографична справка:

Мариана Недялкова Кръстева

Дата на раждане: 03 юни 1960

Място на раждане: Габрово

Семейно положение: Омъжена

Образование: Висше

Допълнителни квалификации:

Професионален опит: Учител - 36 години

За контакти: m.krusteva@gabrovo.bg

 

Декларация по ЗПКОНПИ

Лена Георгиева Минка Минчева