Лена Георгиева

инженер

Лена Георгиева е председател на Общински съвет-Габрово и e общински съветник от 2011 година. Тя е член на Постоянната комисия по труда и социалната политика към Националното сдружение на общините и техен представител в работна група към Министерство на труда и социалната политика за изготвяне на стратегия по заетостта 2021-2030 г.   

От 1995 г. професионалната й кариера се развива в сферата на социалните дейности и пазара на труда, като първоначално работи като директор на частна трудова борса, а от 1998 г. до назначаването й за председател на Общински съвет-Габрово, работи в дирекция „Бюро по труда” – Габрово като началник Отдел „Активна политика на пазара на труда”.

Десет години преди това Лена Георгиева работи като конструктор и научен сътрудник по жироскопични уреди и навигационни системи.

Средното си образование завършва през 1976г. в Математическа гимназия „Никола Обрешков”-Казанлък, специалност „Програмист”, а висше в Технически университет – Габрово, специалност „машинен инженер”. През 1995г. придобива четвърта квалификационна степен „Мениджър” по специалността „Мениджмънт и предприемачество”.

Притежава и сертификати за успешно преминато обучение, насочено към процесите на европейска интеграция и усвояването на структурните фондове, както и към оценяването на проектни предложения.

Родена е на 20.10.1958 г., омъжена, с две дъщери.

Декларация по ЗПКОНПИ

Климент Кунев Председател на Общински съвет Мариана Кръстева