Биографична справка:

Кирил Димов Динков

Дата на раждане:  02.07.1968 г.

Място на раждане: Габрово

Семейно положение: Неженен

Образование: Висше - СА"Д.А.Ценов"-гр.Свищов

Допълнителни квалификации: Финанси, счетоводство, сигурност

Професионален опит: Регионален Застрахователен Представител на ЗД"Евроинс"АД-гр.София

За контакти: 0879 988 072; k.dinkov@gabrovo.bg

Декларация по ЗПКОНПИ

Йордан Белев Климент Кунев Председател на Общински съвет