Биографична справка:

Катя Ангелова Христова

Дата на раждане: 28.08.1965 г.

Място на раждане: Сливен

Семейно положение: Омъжена

Образование: Висше образование

Професионален опит: 28г. стаж по специалността инженер конструктор и технолог

За контакти: k.hristova@gabrovo.bg


Декларация по ЗПКОНПИ