Биографична справка:

Димитър Стефанов Димитров

Дата на раждане:  08.07.1949 г.

Място на раждане: Севлиево

Семейно положение: Женен с двама синове

Образование: Висше, машинен инженер, спец. „Двигатели с вътрешно горене и автотранспорт”.

За контакти: 0879 356 652; d.dimitrov@gabrovo.bg


Декларация по ЗПКОНПИ