Биографична справка:

Димитър Василев Михайлов

Дата на раждане:  28.02.1977г.

Място на раждане: Габрово

Семейно положение: Семеен, с две деца

Образование: Магистър по икономика - СА"Д. А. Ценов"-гр. Свищов

Допълнителни квалификации: Валутен и митнически контрол

Професионален опит: Управител на транспортна фирма

За контакти: 0899 857590; d.mihaylov@gabrovo.bg

Декларация по ЗПКОНПИ

Диана Гатева Добромир Проданов