Биографична справка:

Диана Гатева

Дата на раждане:  05.02.1959 г.

Място на раждане: Габрово

Семейно положение: 

Образование: Mагистър икономист–организатор, УНСС – София

Допълнителни квалификации: Банков мениджмънт - Стопанската академия в Свищов. „Корпоративен мениджър“ към АОТА – Токио, Япония.

Професионален опит: Главен счетоводител, като програмист и проектант при разработване и внедряване на системи за автоматизирана обработка на икономическа информация

За контакти: 

Декларация по ЗПКОНПИ

Даница Янакиева Димитър Михайлов