Биографична справка:

Миглена Христова Пройнова

Дата на раждане: 22.01.1960 г.

Място на раждане: Габрово

Семейно положение: Омъжена, едно дете –  син

Образование: Висше – Българска филология, Английска филология

Професионален опит: главен учител в Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов“ - Габрово

За контакти: 0888 335 308; m.proynova@gabrovo.bg


Декларация по ЗПКОНПИ