Биографична справка:

Веселин Методиев Пешев

Дата на раждане:  04.09.1956 г.

Място на раждане: Габрово

Семейно положение: Женен

Образование: Магистър по икономика - Икономически университет Варна

Професионален опит: 33 Г.Ръководител, Управител - мениджър

За контакти: 0888 44 20 43; v.peshev@gabrovo.bg


Декларация по ЗПКОНПИ