Биографична справка:

Веселин Димитров Данчев

Дата на раждане: 14.01.1968 г.

Място на раждане: Габрово

Семейно положение: Женен 

Образование: Висше - Бакалавър - Индустриален мениджмънт

Професионален опит: Частен бизнес

За контакти: 0887 396 288 ; v.danchev@gabrovo.bg

Декларация по ЗПКОНПИ

Диляна Стефанова