Биографична справка:

Велимира Гугова

Дата на раждане; 30.11.1978г.

Място на раждане: Габрово

Семейно положение: семейна с две деца

Образование: Висше, социални дейности

Професионален опит в областта на здравната, социалната и административната дейност

 

 

Декларация по ЗПКОНПИ