Биографична справка:

Григор Венциславов Григоров

Дата на раждане:  06.01.1969 г.

Място на раждане: гр.Бяла

Семейно положение: Женен 

Образование: Висше – Магистър Финанси

Допълнителни квалификации: Здравен мениджмънт;Инженер авиационна техника

Професионален опит: Служител от ВВС на БА;Главен счетоводител в СБАЛББ-ГАБРОВО ЕООД

За контакти: 0885 177 944; grig.grigorov@gmail.com