Биографична справка:

Драгомир Колев Койчев

Дата на раждане:  16.11.1987 г.

Място на раждане: Габрово

Семейно положение: Неженен

Образование: Магистър Бизнес Администрация, УНСС-СОФИЯ

Допълнителни квалификации: Английски език, Руски език

Професионален опит: НАП-стаж, Национална Агенция за сигурност „Телепол” -патрул служби сигурност, Общински съветник

За контакти: 0896 36 11 17; d.koychev@gabrovo.bg


Декларация по ЗПКОНПИ