Биографична справка:

Николай Стефанов Лазаров

Дата на раждане:  12.05.1982 г.

Място на раждане: Габрово

Семейно положение: Неженен

Образование: Техническо

Допълнителни квалификации: Налични

Професионален опит: 15 год.

За контакти: n.lazarov@gabrovo.bg


Декларация по ЗПКОНПИ