Биографична справка:

Рачо Петков Шейтанов

Дата на раждане:  31.12.1956 г.

Място на раждане: Габрово

Семейно положение: Женен с две деца

Образование: Висше

Допълнителни квалификации: Немски език B 1

Професионален опит: 35 години

За контакти: 0898 61 55 55; r.sheytanov@gabrovo.bg


Декларация по ЗПКОНПИ