Биографична справка:

Владимир Стоянов Влаев

Дата на раждане:  28.11.1961 г.

Място на раждане: Габрово

Семейно положение: Женен  с две деца – дъщеря и син

Образование: Висше - Икономист

Допълнителни квалификации: Европейски сертификат по предприемачество и мениджмънт, Английски език, Руски език

Професионален опит: Организация и управление на цялата дейност на фирма за търговия на течни горива

За контакти: 0897 845 070; v.vlaev@gabrovo.bg

Декларация по ЗПКОНПИ

Анчо Анчев Грета Господинова- Станева