Необходими документи:

- Декларация за припознаване , която се попълва от двамата родители пред длъжностното лице по гражданско състояние или нотариално заверена декларация ;

- Документи за самоличност на родителите;

- Удостоверение за раждане – оригинал.

Срок на извършване: веднага

Услугата е безплатна.