Необходими документи:

  • Искане;
  • Документ за самоличност;

* Искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице

Срок на извършване: веднага

Такса: безплатно

 

Искане 541 KB