Нормативно основание:

Закон за управление на отпадъците - чл. 19                 

 

Необходими документи:

  1. Касов ордер (квитанция) за платена административна такса.
  2. Декларация от собственика на имот, с която писмено удостоверява своето съгласие за депониране на чужди строителни отпадъци в терен негова собственост.
  3. Скица или нотариален акт на имота, в който ще се депонират стр. отпадъци

Забрележка: документи по т.2 и т.3 се изискват само при депониране на стр. отпадъци в частен имот.

Срок за извършване: до 14 дни

Такса: 2.50 лв.

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 07

Искане за насочване на строителни отпадъци и земни маси 2.58 MB