Нормативно основание:

 

Закон за общинската собственост - чл. 62, ал. 4, във връзка с Граждански процесуален кодекс - чл. 587                 

 

Необходими за изпълнение на услугата документи:

- искане по образец / име, адрес, телефон и точно описание на имота/
- актуална скица на имота по действащия план /кадастрална карта/
квитанция за платена такса

Срок за извършване: 3 дни - Такса: 10 лв.

Срок за извършване: 20 дни - Такса: 5 лв.

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 01

искане по образец 30 KB