Необходими документи:

- Искане

- Съобщение за смърт, издадено от компетентно медицинско лице;

- Документ за самоличност на починалото лице;

- Документ за самоличност на обявителя;

- Декларация

Срок на извършване: веднага

Безплатна услуга