* Удостоверението се издава само веднъж за всички родени в град Габрово

Необходими документи:

  • Документи за самоличност на родителите.

Срок на извършване: до 7 дни след датата на раждане

Услугата е безплатна