Делегирани бюджети

12 Март 2016, 11:55

Бюджет на детските и учебни заведения за 2016 г.

23 Февруари 2016, 11:43

Формула, правила, условия и ред за разпределение на средствата по бюджет 2016 за общинските училища

23 Февруари 2016, 10:39

Формула, правила, условия и ред за разпределение на средствата по бюджет 2016 за общинските ЦДГ и ОДЗ