Отговор на въпроси на Общински съветници

23 Декември 2016, 11:52

Отговор на питане на г-жа Маргарита Мънчева

23 Декември 2016, 11:49

Отговор на питане на г-жа Кристина Сидорова

23 Декември 2016, 11:48

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

23 Декември 2016, 11:47

Отговор на питане на г-н Ивелин Стоянов

23 Декември 2016, 11:45

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

25 Ноември 2016, 10:05

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

25 Ноември 2016, 10:05

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

25 Ноември 2016, 10:02

Отговор на питане на г-н Веселин Данчев

28 Октомври 2016, 14:06

Отговор на питане на г-жа Кристина Сидорова

3 Октомври 2016, 16:43

Отговор на питане на г-н Борис Симеонов Борисович